.

IČO: 26983851        Výpis ze spolkového rejstříku       Sbírka listin

>|< integrum . . . registrace ochranné známky na UPV-ČR, č. spisu 516332

telefon: +420 607 603 631
E-mail:  info @ integrum.cz
datová schránka ID: 2yru2m


bank. spojení: 2800660866 / 2010


::

Připojení k Internetu v rámci obecně prospěšných projektů poskytuje 

::